Pogoji izposoje

Ob prevzemu igrala se z najemnikom sklene najemna pogodba. Prav tako ob prevzemu prejmete vsa natančna navodila za postavitev, uporabo ter varnostna navodila.

S seboj morate imeti veljavni osebni dokument s sliko.

Z napihljivim igralom lahko upravlja izključno najemnik, ki je naveden v pogodbi o najemu napihljivega igrala.
  • najemnik mora z napihljivim igralom ravnati kot dober gospodar 
  • nosi polno odgovornost v primeru poškodb otrok, ki se na igralu igrajo
  • dolžan je povrniti vse stroške, ki bi nastopili zaradi neupoštevanja te pogodbe.
  • Po končani uporabi napihljivo igralo obvezno POSESAJTE IN OBRIŠITE NOTRANJOST.                     Pred zlaganjem igrala v torbo, mora biti igralo popolnoma suho (rosa, dež...) 
  • PRANJE Z VODO NI DOVOLJENO. 
  • Igranje otrok je NA LASTNO ODGOVORNOST.
  • Otroci morajo pri uporabi najetega predmeta SEZUTI OBUVALA.

Ob najemu se zaračuna kavcija (20 €) za čiščenje, katero najemnik dobi povrnjeno ob vračilu napihljivega igrala, v kolikor bo igralo dobro očiščeno.

Najemnik je odgovoren za vse okvare in poškodbe, ki jih bo povzročil na najetem predmetu te pogodbe. Odgovarja največ do višine vrednosti predmeta, ki je določena po ceniku dobavitelja.

V primeru, da je ugotovljena odtujitev predmeta, se o tem odvesti policija.
V primeru neupoštevanja pogodbenih členov ali drugih morebitnih sporov je pristojno sodišče v Ljubljani.